Belgium Staffordshire 

bull terrier Club

L2-HGA is de afkorting voor L2-Hydroxyglutaric aciduria

 

Omdat de ziekteverschijnselen heel divers zijn werd en wordt deze afwijking nogal met andere (meer bekende) ziekten verward.
De ziekteverschijnselen zijn o.a. epileptische aanvallen, coördinatieproblemen (moeilijk lopen), stijfheid van de spieren bij opwinding of beweging, rillen. 
Ontypisch gedrag (staren naar muren, zich verschuilen onder tafels en in hoeken, oncontroleerbaar, onzindelijkheid).
De eerste ziekteverschijnselen openbaren zich meestal op een leeftijd tussen zes en twaalf maanden, maar er zijn ook ziektegevallen bekend van  Staffordshire Bull Terriers die 7 jaar oud waren toen de eerste verschijnselen zich openbaarden.

Door een DNA test kan worden vastgesteld welke Staffordshire Bull Terriërs lijders, dragers of vrij zijn van L2-HGA.

Zowel bij reuen als bij teven L2-HGA kan voorkomen.
 
Een verantwoorde combinaties van de ouderdieren is:
• vrij maal vrij
• vrij maal drager

 

 

 

 

 

 

 

******************************************************************************************************************************

 

HC is de afkorting voor Hereditary Cataract

 

Dankzij een doorbraak bewerkstelligd door wetenschappers van het Animal Health Trust (AHT), hetzelfde instituut dat ook de L2-HGA DNA-test heeft ontwikkeld, kunnen lijders aan Congenitaal Cartaract (HC) bij Staffordshire Bull Terriers tot het verleden behoren.
Sinds 2007 is er een DNA- test hiervoor beschikbaar gekomen.

 

Congenitaal Cartaract (HC) een oogafwijking.

Dr. Cathryn Mellersh en haar team bij het Animal Health Trust hebben de voor Congenitaal Cartaract (HC)
verantwoordelijk gen opgespoord en zij hebben vastgesteld dat alle lijders twee exemplaren van deze mutatie hebben, terwijl een drager “slechts” één exemplaar hebben.
Aan de hand van de DNA- test kan zonder twijfel worden vastgesteld of een SBT, lijder, drager of vrij is.
Dr. Cathryn Mellersh geeft aan dat dragers niet van de fok behoeven te worden uitgesloten.
Als men fokt met een drager maal een drager, dan betekend dat er 25% kans is dat de puppies Cartaract zullen krijgen, 50% zal zelf drager worden en 25% van de puppies zal vrij zijn van Congenitaal Cartaract (HC).
Als men een drager maal een vrije hond (dat is dus een hond zonder gemuteerde genen) kruist, zullen 50% van de nakomelingen zelf weer drager zijn en 50% zal vrij zijn van Cartaract.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LET OP!!!, deze percentages zijn uit het resultaat als men de uitkomsten van heel veel nesten in kaart gaat brengen, de zogenaamde wet van de grote getallen. Het is dus niet zo dat als men vier puppies heeft uit een combinatie waarvan de vader /moeder drager is en de andere vrij,
dat twee puppies vrij zullen zijn en de twee andere Congenitale Cartaract (HC) zullen krijgen.
Als men geluk heeft, kan het zo zijn dat het hele nest geen Cartaract zal krijgen maar als men pech heeft, kan het zo zijn dat alle puppies wel Congenintaal Cartaract (HC) krijgen.
Naar verwachting kan het zijn dat 20% van alle Staffordshire Bull Terriers in Groot Brittannië dragers zullen blijken te zijn.
Aangezien men niet precies weet (ook wij in Nederland weten dat niet!) hoe de genenpool in Groot Brittannië is samengesteld, adviseert men niet om gelijk alle dragers van de fok uit te sluiten, integendeel zelfs.
 
Cartaract

 

Onder Cartaract wordt – simpelweg gezegd – het troebel zijn van de lens verstaan, dat kan een klein gedeelte van de lens zijn maar de gehele lens kan ook troebel zijn. U zult begrijpen hoe groter de vertroebeling in het oog, hoe minder de hond kan zien.

 

Er zijn diverse soorten Cartaract. Ik noem hier Secundair Cartaract:
hiervan spreekt men als de hond nog andere oogafwijkingen heeft waarvan Cartaract dan het gevolg is.
En Seniel Cartaract ook wel ouderdomscaratract genoemd,
maar er zijn nog meer vormen! De nieuwe DNA- test bij de Staffordshire Bull Terriers richt zich op Congenitaal Cartaract (HC), 
deze vorm kan al aanwezig zijn als de pups hun oogjes open doen,
maar meestal openbaart zich deze vorm van Cartaract vanaf de leeftijd van drie maanden en het treft (bijna) altijd beide ogen.
Congenitaal Cartaract (HC) is progressief wat wil zeggen dat het een ziekte is die zich steeds verder ontwikkeld oftewel een kleine
vertroebeling van de lens zal groter worden wat uiteindelijk blindheid tot gevolg heeft.

 

Een verantwoorde combinaties van de ouderdieren is:
• vrij maal vrij
• vrij maal drager

Madge was a young Staffordshire Bull Terrier, born in 2001, the suffered from L-2-HGA. 
At the time of her diagnosis there were only two other SBT's in the country diagnosed with this horrible condition. 
Her owner/breeder worked alongside the Animal Health Trust (http://www.aht.org.uk/
to help develop the DNA test now available.