Belgium Staffordshire 

bull terrier Club

Lid worden van de Belgium Staffordshire bull terrier Club

 

Lid worden bedraagt per jaar € 30.00, na 1 mei € 22.50, na 1 september € 15.00,

gezinsleden betalen  per jaar € 22.50, na 1 mei € 17.50, na 1 september € 12.50.

+ Eenmalig € 10.00 administratie kosten.


Contributiejaar loopt van 1 jan. tot 31 dec. van het lopende jaar.
Van de BSBTC ontvangt u een bevestiging per email met uw lidnummer.

Het bedrag dient u binnen 10 dagen na de bevestiging over te maken op:
IBAN: BE06750671653222, BIC: AXABBE22
ten name van E. Sonck, te Antwerpen, onder vermelding van uw naam en lidnummer.

Vanaf dat moment bent u lid van de BSBTC.